Het eindrapport

Het digitale logboek wordt bij afronding van de werkzaamheden afgesloten met een eindrapportage. Daarin zijn ook alle certificaten opgenomen zodat het bevoegd gezag alles kan controleren.

Toetsing werkzaamheden

Doordat wij werken met een digitaal logboek, zijn de werkzaamheden voor iedere belanghebbende direct te controleren. Is het werk goed en correct uitgevoerd, en zijn de gecertificeerde materialen gebruikt die nodig zijn. Daardoor voorkomen we vervelende fouten of onnodig herstelwerk en kunnen vergunningen worden verleend.

220330 Secuur BV Werkwijze [Eindrapport 2]

Wettelijke voorwaardes

Als het om brandveiligheid gaat geldt er veel wet- en regelgeving. Je kan natuurlijk niet zomaar een coating of een manchet aanbrengen. De materialen en het aanbrengen ervan moet goedgekeurd en gecertificeerd zijn. Dat alles is dankzij ons logboek direct controleerbaar en wordt allemaal in een eindrapport opgenomen en vastgelegd. Zo werkt Secuur. Zo geven wij veiligheid een tijd.

Bevoegd gezag

Door het bevoegd gezag, zoals de gemeente en de brandweer, is uit het eindrapport van ons logboek controleerbaar, dat wij de werkzaamheden correct en met de juiste materialen hebben uitgevoerd. Dat is een wettelijk voorschrift. Als u dat wilt, kunnen wij dat direct aan het bevoegd gezag voorleggen, zodat u al die zorgen niet meer hebt en het werk zonder tijdverlies wordt afgerond.

Extra tijd,
Wanneer elke seconde telt.