Onze werkwijze

Naast de zorg voor een passieve brandveiligheid denken wij altijd aan de belangen van uw bewoners, uw cliënten of uw patiënten. Informeren en communiceren, luisteren naar en begrip hebben voor alle verschillende belangen en die ook bespreekbaar maken, vormen de kern in ons werk. Wij begrijpen kortom heel goed waar we werken en werken uitsluitend Secuur.

Een luisterend oor

Wij hebben een uitgesproken proactieve houding door iedereen in het team en de andere betrokkenen een luisterend oor te bieden en uitdagingen positief bespreekbaar te maken. Dat kenmerkt onze manier van “ontzorgen”. Duidelijke afspraken, persoonlijke betrokkenheid en goed samenwerken zorgt namelijk voor minder zorgen en juist meer vertrouwen. Wij hebben daartoe daadkrachtige punten conform de SMART methodiek in onze werkvoorstellen opgenomen.

220330 Secuur BV Over ons [Materialen]
220330 Secuur BV Werkwijze [Uitvoering 2]

Overlast voorkomen

Om de overlast voor huurders, gebruikers, klanten of patiënten tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden hanteren wij methodes die we consequent inzetten. Zo is het belangrijk, dat we altijd vooraf informeren over hetgeen er aan werkzaamheden staat te gebeuren door middel van een uitgebreid plan. Door het geven van persoonlijke aandacht, voldoende en juiste informatie, een plek waar informatie te vinden is en het visualiseren van onze werkzaamheden bereiken wij ons doel. Daarmee brengen we mogelijke overlast in kaart en wordt die niet zozeer als overlast ervaren maar wordt het veel meer een communicatie- en informatiemiddel.

Directe betrokkenheid

Wij worden graag direct betrokken, wanneer er een onderzoek in een pand wordt uitgevoerd. Daardoor kunnen namelijk een aantal onderdelen worden gecombineerd en versneld. Zo kan er voordat een project start een plan met maatregelen worden opgesteld, samen met onze technisch adviseur. Daarin staan alle materialen die wij toepassen voor de situaties die we regelmatig in de praktijk tegenkomen, inclusief de van toepassing zijnde certificaten. Bij de uitvoering van het project verwijzen we naar specifieke onderdelen van dit plan, terwijl we voor specifieke situaties maatwerk aandragen.

Scan naar uitvoerbaarheid

Als dat kan of nodig is, voeren we allereerst een onderzoek, of een brandscan uit. Met een brandscan wordt inzichtelijk gemaakt of en welke situaties niet voldoen aan de eisen van brandveiligheid, zoals  brandwerende doorvoeren, brandkleppen of brandwerende beglazing. Hierdoor worden alle (verborgen) gebreken eruit gefilterd en kan direct de “overlast” voor de huurders, gebruikers, of patiënten worden ingeschat.

Samenwerken

De maatregelen om veiligheid een tijd te geven die vervolgens genomen moeten worden bepalen we in samenwerking en in overleg, zodat er een plan van aanpak volgt, waar alle betrokkenen inhoudelijk achter staan. Ook denken wij mee over de risico’s, het nut en de noodzaak van de diverse maatregelen. Intern toetsen wij de technische haalbaarheid van de maatregelen, mede op basis van de geldende wet- en regelgeving.

220330 Secuur BV Werkwijze [visual 3]
220330 Secuur BV Veiligheid [visual 2]

Prijsoptimalisatie

Samen presenteren we u een rapportage, plan van aanpak en prijsopgave waar we achter staan, zowel in uitvoering, aantallen, aanpak en samenwerking met de bewoners, gebruikers of patiënten. Na overeenstemming in het team wordt de prijsopgave geoptimaliseerd. Er wordt zoveel als mogelijk meegedacht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het financiële kader.

Kwaliteitsbewaking

Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit bewaakt door het houden van steekproeven door onze eigen interne medewerkers. Ook worden er steekproeven uitgevoerd door de fabrikant van de materialen en onze technisch adviseur. Dit alles leggen we vast in onze “KAM formulieren-app” door middel van een speciaal ontwikkeld digitaal kwaliteitsformulier. Dit is ook opgenomen in onze ISO 9001 procedure.

Real time rapportage

Tijdens de uitvoering worden de situaties met betrekking tot brandwerende oplossingen vastgelegd in Snagstream. In dit programma laden wij de tekeningen in van het complex en kunnen we een markering (snag) plaatsen op een specifiek punt. Deze markering voorzien we van een formulier, waarin we de informatie plaatsen zoals foto’s voor en na van de applicatie, de toegepaste materialen, de aantallen maar ook eventuele opmerkingen. Dit formulier kunnen wij eenvoudig afstemmen op de praktijk en uw wensen. Deze software is volledig cloud based, wat inhoudt dat alle betrokkenen ‘real time’ met ons kunnen meekijken naar de stand en kwaliteit van het werk.

Eindrapport

Zodra het werk is uitgevoerd maken wij een in het logboek een eindrapport van het werk. Daarin zijn onder andere opgenomen de Snagstream rapportage, de productbladen van alle toegepaste materialen, de test-certificaten van alle toegepaste materialen en eventuele aanvullende rapportages van leveranciers, fabrikanten of project-specifieke adviseurs. Dit rapport sturen we naar u én eventueel naar het extern bureau en kan direct worden doorgezonden naar het bevoegd gezag. Indien gewenst, kunnen wij ook het contact met het bevoegd gezag verzorgen. Zo maken we het voor u zo eenvoudig mogelijk.

220330 Secuur BV Werkwijze [Eindrapport 2]

Extra tijd,
Wanneer elke seconde telt.