De uitvoering

Wanneer alle brandgevaarlijke situaties in beeld zijn gebracht en de oplossingen concreet aan u zijn voorgelegd, dan voeren wij de werkzaamheden graag uit. De overlast zullen we altijd zo veel mogelijk beperken of zo mogelijk voorkomen.

Samenwerken

Wanneer wij aan de slag gaan met het aanbrengen van brandvertragende voorzieningen, dan doen we dat op basis van samenwerking. Samen met de leveranciers van de producten, met het eventueel ingeschakelde adviesbureau, maar voor alles samen met u om mogelijke overlast te voorkomen.

220330 Secuur BV Werkwijze [Uitvoering 1]
220330 Secuur BV Werkwijze [visual 2]

Voorkomen overlast

Wij beseffen ons heel goed, dat onze werkzaamheden tot een bepaalde overlast kunnen zorgen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een zorginstelling of een wooncomplex met huurders. Daar zorgen wij ervoor, dat die overlast voor uw patiënten, cliënten of bewoners wordt voorkomen, of tenminste zo veel mogelijk wordt beperkt. Dat doen we onder andere door een goede planning maar ook door duidelijke informatievoorziening. Je leest daar meer over bij onze werkwijze. De noodzakelijke vluchtroutes zullen we daarbij altijd behouden.

Digitaal logboek

Al ons werk leggen we vast in een digitaal logboek. Daaraan worden de productspecificaties en de certificaten toegevoegd. Dat is niet alleen de rapportage van ons werk, maar het is allemaal direct in beeld en ‘real time’ door u of een extern adviseur te volgen. Zo werken wij volledig transparant en secuur. Ons logboek kunt u bovendien direct voorleggen aan het bevoegd gezag waardoor u veel werk wordt bespaard.

Extra tijd,
Wanneer elke seconde telt.